انواع پسته با پوست

پسته اکبری

پسته اکبری ظاهری هم مانند به پسته احمد آقایی دارد ولی کشیده تر و تیره تر می باشد. پسته اکبری مجلسی تر و خواستگاه اصلی تولیدش رفسنجان می باشد. این نوع از پسته از نظر سایز در اندازه های 18/20 ، 20/22 ، 22/24 ، 24/26 موجود می باشد.

پسته احمد آقایی

پسته احمدآقایی ظاهری کشیده و زیبا دارد ومی توان آنرا به عنوان خوشمزه ترین پسته انتخاب کرد. انس (سایز) پسته احمدآقایی:(۲۲_۲۴) “(۲۴_۲۶)”(۲۶_۲۸)”(۲۸_۳۰)”(۳۰_۳۲) می باشد .

پسته کله قوچی

پسته کله قوچی ظاهری شبیه به پسته فندقی دارد ولی درشت تر می باشد. انس پسته کله قوچی (۱۸_۲۰)”(۲۰-۲۲)”(۲۲_۲۴)”(۲۴_۲۶)“

پسته فندقی

پسته فندقی یا پسته صادراتی که بیشترین سطح زیر کشت باغات پسته درکشوراز این نوع می باشد طرف داران بسیار دارد که قیمت آن نسبت به دیگر پسته ها پایین تررمی باشد .انس پسته فندقی (۲۶_۲۸)”(۲۸_۳۰)”(۳۰_۳۲)”(۳۲_۳۴)

انواع کشمش

پرتقال

کشمش

پرتقال

کشمش

پرتقال

کشمش

گل محمدی

نوعی گل رز است که از آن گلاب می‌گیرند. درختچه ای است خزاندار (Decideous) و بومی رشته کوه های ایران مرکزی و البرز . گل محمدی از دیرباز در ایران کشت می‌شده‌است ولی از آنجایی که عصاره و گلاب آن از دمشق به اروپا می رفته اروپاییان آن را رز دمشقی می نامیدند.